Kontakt

Stowarzyszenie Francja-Polska

ul. Jasna 1 (Dom pod orłami)
00-013 Warszawa
NIP: 521-29-35-264

tel.: +48 22 826 41 13


Konto bankowe: Pekao SA, 70 1240 6175 1111 0010 7470 7035