Kontakt

Stowarzyszenie Francja-Polska

ul. Jasna 1 lok. 218
00-013 Warszawa
NIP: 521-29-35-264

tel.: +48 22 826 41 13


Korespondencję należy kierować pod adres:
Stowarzyszenie Francja-Polska, ul. Koszykowa 6 lok. 303, 00-564 Warszawa

Konto bankowe: PKO BP SA, Nr 26 1020 1097 0000 7802 0207 2700