Deklaracja Członkowska

Jakie korzyści wynikają z członkostwa w Stowarzyszeniu?

  • uprzywilejowany dostęp do wydarzeń proponowanych przez Stowarzyszenie Francja – Polska
  • możliwość uzyskania wsparcia Stowarzyszenia w celu zrealizowania własnej inicjatywy
  • pomoc w znalezieniu pracy lub pracowników, w realizacji trudnych zadań, w znalezieniu klientów lub dotarciu do właściwych osób

Naszym celem jest stworzenie grupy środowiskowej, dzięki której członkowie Stowarzyszenia będą mogli odnaleźć się dzięki Rocznikowi, a także realizować swoje cele i pasje i wymieniać się doświadczeniami podczas licznych spotkań kulturalnych, rozrywkowych, biznesowych związanych z Francją lub z językiem francuskim. Dzięki wsparciu organizacji, nasi członkowie zyskują ponadto szansę urzeczywistniania własnych pomysłów (np. promocja udziału Polski w Igrzyskach Frankofonii) lub współpracy przy dużych projektach na poziomie instytucjonalnym (np. panel na Forum Ekonomicznym w Krynicy i wiele innych).

Zachęcamy do dołączenia do grona członków Stowarzyszenia Francja-Polska. Każdy nowy członek to wymierne wsparcie i dowód aprobaty naszej działalności, który motywuje nas do działania i realizowania kolejnych projektów!

Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia Francja – Polska?

Zgodnie ze Statutem „Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który ukończy francuskojęzyczne studia podyplomowe lub wyższe”.

Aby zostać pełnoprawnym Członkiem, należy wypełnić deklarację członkowską oraz regularnie opłacać składki członkowskie. Wyłącznie te osoby mają prawo w pełni korzystać ze wszystkich przywilejów oferowanych przez Stowarzyszenie (np. biletów wstępu, czy zaproszeń na niektóre wydarzenia kulturalne), oraz korzystać ze wsparcia organizacji.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy:

  • ukończyć studia francuskojęzyczne
  • wydrukować i wypełnić deklarację członkowską
  • wysłać ją pocztą na adres Stowarzyszenia (podany w zakładce "Kontakt")
  • dokonać wpisu do Rocznika Absolwentów na portalu www.afp.org.pl
  • wpłacić składkę członkowską w wysokości 150 zł / rok na konto w Banku Pekao SA o nr 70 1240 6175 1111 0010 7470 7035

Deklaracja Członkowska:

Kto może dokonać wpisu do Rocznika Absolwentów Studiów Francuskojęzycznych?

Wpisy do Rocznika są bezpłatne i niezwiązane z przynależnością do Stowarzyszenia. Propozycja skierowana jest do osób znających język francuski, które ukończyły francuskojęzyczne studia wyższe lub podyplomowe w Polsce (np. w ramach programów współpracy między uczelniami francuskimi a polskimi) lub we Francji. Wszystkie osoby, które wpiszą się do rocznika absolwentów podając prawidłowy adres email, będą otrzymywać regularnie informacje na temat wydarzeń organizowanych lub promowanych przez Stowarzyszenie oraz jego bieżącej działalności.

Kto może przeglądać Rocznik Absolwentów Studiów Francuskojęzycznych?

Każda osoba, która posiada pełny profil w Roczniku ma możliwość bezpłatnego przeglądania pełnej bazy absolwentów i wyszukiwania kontaktów dzięki specjalnej wyszukiwarce np. według nazwy studiów, miasta czy firmy.