Władze Stowarzyszenia

W Statucie: Rozdział II – Władze Stowarzyszenia

 

  1. Walne Zgromadzenie Członków.
  2. Zarząd: Adam Sankowski, Jerzy Potocki, Izolda Bokszczanin, Barbara Kucharczyk, Małgorzata Molęda-Zdziech, Jacek Korbecki.
  3. Komisja Rewizyjna: Tadeusz Woźniak, Ewa Rudnik, Andrzej Młotkowski.
  4. Sąd Koleżeński: Jarosław Kurdziel, Marta Zamojska-Makowska, Adam Roguski.