Forum Ekonomiczne w Krynicy 2012

5 września 2012 r. podczas XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy odbył się panel dyskusyjny zorganizowany z inicjatywy Stowarzyszenia Francja-Polska, przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce (CCIFP), z udziałem firm partnerskich Gras Savoye Polska – największego pośrednika ubezpieczeniowego i Mazars – międzynarodowej firmy audytorsko-doradczej. Panel jest autorskim projektem Stowarzyszenia Francja-Polska.