Zaproszenia - aktualnościTemat:

Polska delegacja wysokiego szczebla na XVI. Szczycie Frankofonii

 

W dniach 26-27 listopada 2016 r. w Antananarywie - stolicy Madagaskaru, odbył się XVI Szczyt Frankofonii.

Szczyt jest najwyższą władzą Międzynarodowej Organizacji Frankofonii (Organisation Internationale de la Francophonie, OIF) - powstałej w 1970r. organizacji, skupiającej obecnie 84 państwa i regiony, które łączą więzy językowe, kulturowe lub historyczne z Francją. Polska zgłosiła akces do OIF w 1995 r., a w 1997 r. została przyjęta na członka-obserwatora.

Stowarzyszenie Francja-Polska jest od wielu lat głównym podmiotem pozarządowym stymulującym aktywność i współpracę instytucjonalną pomiędzy Polską a innymi państwami-członkami OIF oraz instytucjami wspólnoty Frankofonii. Od samego początku podejmowaliśmy starania, aby w polskiej delegacji na odbywający się co 2 lata Szczyt Frankofonii brali udział urzędnicy najwyższego szczebla. Dlatego z przyjemnością informujemy, że tegorocznej delegacji rządowej przewodniczyła Wiceminister Spraw Zagranicznych, p. Joanna Wronecka.

Wynikiem obrad Szczytu było przyjęcie deklaracji i szeregu rezolucji dotyczących kluczowych problemów o charakterze globalnym. Udział polskiej delegacji rządowej był okazją do wzmocnienia naszych relacji z pozostałymi członkami OIF oraz bezpośrednich rozmów.

2016-12-02