Zaproszenia - aktualnościTemat:

Stowarzyszenie Francja-Polska oficjalnym partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy 2016

 

W dniach 6-8 września 2016r. już po raz 26. odbędzie się w Forum Ekonomiczne w Krynicy, którego celem jest podejmowanie istotnych tematów korespondujących z aktualnie najważniejszymi problemami gospodarczymi, społecznymi oraz politycznymi Europy. To podczas tego wydarzenia od ponad 20 lat spotykają się głowy państw i rządów, decydenci unijni, prezesi wielkich firm, szefowie jednostek samorządu terytorialnego, eksperci i ekonomiści oraz przedstawiciele wiodących organizacji pozarządowych. Nie bez powodu Forum nazywane jest „Davos” Europy Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna edycja Forum zgromadzi ponad 3100 ważnych osobistości z całej Europy.

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Francja-Polska jest partnerem tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Ponadto, Stowarzyszenie Francja-Polska będzie miało swój wkład merytoryczny w aż dwóch panelach organizowanych w ramach Forum: „Błędne koło – sytuacja młodych Europejczyków na rynku pracy” oraz „Region Karpacki: szanse i wyzwania dla turystyki”.

Więcej informacji nt. Forum można uzyskać na stronie wydarzenia: http://www.forum-ekonomiczne.pl/xxvi-forum-ekonomiczne/