Deklaracja Członkowska

Pan/Pani .............................................................................................


Deklaruje, że ukończył(a) studia francuskojęzyczne i zgłasza chęć przystąpienia do

STOWARZYSZENIA FRANCJA – POLSKA:


“Oświadczam, że znane mi są cele i zasady funkcjonowania STOWARZYSZENIA oraz pozostałe postanowienia Statutu. Zobowiązuję się aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach STOWARZYSZENIA i promować STOWARZYSZENIE na zewnątrz.”

INFORMACJA O CZŁONKU STOWARZYSZENIA

IMIĘ
i NAZWISKO
DATA
URODZENIA
ADRES
ZAMIESZKANIA
ADRES
KORESPONDENCYJNY

(telefon, fax, e-mail)
ZATRUDNIENIE
(miejsce pracy, stanowisko, tel., fax, e-mail)
NAZWA UCZELNI
(studia, kierunek, rok ukończenia)
STUDIA
FRANCUSKOJĘZYCZNE

(nazwa programu, rok ukończenia)

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie adresowej STOWARZYSZENIA FRANCJA-POLSKA i ich przetwarzanie w celach statutowych.

Data podpisania deklaracji
Podpis

..............................................................

..............................................................
Podpisy osób przyjmujących deklarację w imieniu Stowarzyszenia